Straszny dwór 28.11.1950

Inscenizacja

Państwowa Opera i Filharmonia w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej