Straszny dwór 29.03.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki