Straszny dwór 29.09.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej