Straszny dwór 30.04.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki