Straszny dwór 31.03.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki