Świat na księżycu 21.09.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego