Świat na księżycu 26.01.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego