Tosca 02.07.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki