Tosca 03.03.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada