Traviata 05.11.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki