Traviata 08.03.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki