Traviata 10.01.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki