Traviata 15.12.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki