Traviata 18.02.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki