Traviata 19.04.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej