Traviata 22.04.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki