Traviata 28.04.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki