Turandot 02.03.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki