Turandot 06.09.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki