Turandot 07.11.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki