Uprowadzenie z seraju 04.12.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki