Uprowadzenie z seraju 12.06.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego