Uprowadzenie z seraju 24.10.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego