Uprowadzenie z seraju 27.04.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki