Uprowadzenie z seraju 27.04.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego