Uprowadzenie z seraju 28.12.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki