Zygfryd 09.02.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki