Zygfryd 21.01.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki