„Sylfidy” Fryderyk Chopin 1981-03-25 (wznowienie premiery z 1975 roku)
„Sylfidy” Fryderyk Chopin 1981-03-25 (wznowienie premiery z 1975 roku)