• Nazwisko

    Janowski
  • Imiona

    Mirosław
  • Funkcje

    Przygotowanie chóru, Dyrygent chóru, Kierownik chóru (chórmistrz), Asystent kierownika chóru (asystent chórmistrza), Przygotowanie chóru. Pianiści korepetytorzy chóru