Aida 02.11.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki