Aida 05.06.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej