Aida 09.07.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej