Borys Godunow 04.11.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki