Borys Godunow 05.11.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada