Borys Godunow 11.03.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki