Carmen 03.11.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki