Carmen 08.09.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej