Carmen 09.04.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki