Carmen 15.04.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej