Carmen 23.10.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej