Carmen 27.03.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki