Carmen 27.10.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej