Carmen 28.03.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej