Coppelia 25.06.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada