Cyganeria 09.05.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej