Cyganeria 12.07.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej