Cyganeria 21.07.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej