Cyrulik sewilski 04.12.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki