Cyrulik sewilski 21.03.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki